Website Banner
 
 
 
 

 
 

 
     
โทร: 055-258464
         055-243098 
 
   FAX.: 055-243098
        055-225477 
 
             มือถือ
     081-7076506
   081-6803323 แอม
  081-3949596 อาร์ม 
 
              E-Mail
Manee_gunshop@hotmail.com

 
           
  Line ID. maneegunshop1. ป.3 ระบุซื้อจาก 
สวัสดิการกรการปกครอง(สน.สก.) 
ทั้ง 2 ท่อน (ตจว.) 
กทม. ท่อนเดียวค่ะ 
  2. สำเนาบัตรข้าราชการ และ
สำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 2 ฉบับ
  3. เอกสารการชำระเงิน การโอนเงิน 
ฉบับจริง
  *อย่าลืมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถ
ติดต่อได้นะคะ 


 
  เลขที่บัญชี 980-1-47828-4 
ธนาคารกรุงไทย 
สาขาบรมไตรโลกนารถ  
ชื่อบัญชี นางพรพิมล ชีพธำรง

 
  เลขที่บัญชี 107-2-62668-7 
ธนาคารกสิกร สาขาพิษณุโลก 
ชื่อบัญชี นางพรพิมล ชีพธำรง

   

     
 
 
ติดต่อเรา
 
     
  ร้านปืนมานี  
     
  7/18 ถนนราเมศวร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 081-680-3323 , 0818880099
Email : manee_gunshop@hotmail.com
 
     
 
 
 
หัวเรื่อง :  
ชื่อของคุณ :  
E-mail ของคุณ :  
เบอร์โทรศัพท์ :
รายละเอียด :  
Verify Code
(กรุณาป้อนรหัส) :
 

 
Current Pageid = 4